Extraescolars

 El joc és l’activitat d’aprenentatge per excel·lència, un espai de comunicació i expressió on s’elabora coneixement, d’acord amb les característiques pròpies de cada edat, i on tenen lloc relacions socials. A través del joc, l’infant comença a construir la realitat, a trobar els límits que la configuren i també a prendre consciència del seu propi jo en relació amb ell mateix i amb l’entorn. Així doncs, el joc ajuda a elaborar coneixements i aprenentatges que li son essencials per a la vida. 

 La intervenció de la persona educadora durant l’activitat estarà encaminada a estimular i enriquir el joc, evitant l’actitud de control del joc. Des d’aquesta perspectiva, a cada sessió es crearà l’ambient adequat perquè els infants puguin lliurement jugar i relacionar-se a través de la presentació de diferents jocs. Aquesta presentació inicial del joc la pot fer l’educador/a o els mateixos infants a través de la lectura i comprensió de les instruccions del joc o explicant de forma oral jocs que coneguin als altres infants. 

L’educador anirà enriquint la sessió introduint nous jocs o modificants les situacions. També es respectarà les preferències de jocs de cada infant a través de l’observació i evolució de l’infant, i s’afavorirà una resolució constructiva dels conflictes. 

Abans d’acabar cada sessió es facilitarà un espai d’expressió i comunicació per avaluar la sessió de joc i com cada infant s’ha sentit i trobat amb el jocs i la resta de persones. 

Ens trobareu a:

INSCRIPCIONS 2022/2023